Dodanie informacji o trzech tablicach związanych z pielgrzymkami Jana Pawła II na Maltę

Zaznaczone na Mapie kolejne 3 tablice upamiętniające wizyty apostolskie papieża Jana Pawła II na Malcie: w konkatedrze św. Jana i w Grocie św. Pawła.

Dodana została też mapa z rozmieszczeniem grobów polskich żołnierzy na cmentarzu w Kalkarze.