Biblioteka mediów – aktualizacja

Zaktualizowana bibliotekę mediów o kilka pozycji ze wspomnieniami z pobytu Polaków na Malcie. Znalazły się tu m.in. wspomnienia polskich marynarzy z czasów II wojny światowej: „Torpeda w celu”, „Marynarski worek wspomnień” i „Torpeda w celu” jak i podróżników „W Tunisie i na Malcie” czy „Podróż do Włoch, Sycylii i Malty”.

Dodane też zostały informacje o Towarzystwie Przyjaźni Maltańsko-Polskiej, które powstało w 2007 roku na Malcie (już nie istnieje).